Semănatul culturilor de toamnă

INFORMAȚIA OPERATIVĂ privind semanatul culturilor de cimp in sectoarele producţie marfă, (intreprinderile agricole + gospodariile taranesti)

Map settings

Image Export Format

Image Size