Mobiliteit: prov Luxemburg, BO, 2016-2017

Aantal in Wallonië (provincie Luxemburg) gedomicilieerde scholieren in het Vlaamse basisonderwijs, geordend per gemeente vestigingsplaats, schooljaar 2016-2017.

Map settings

Image Export Format

Image Size