Overzicht geografische spreiding SO, 2016-2017

Spreiding van de in Wallonië gedomicilieerde scholieren in het Vlaamse secundair onderwijs, gegroepeerd naar aantal en gemeente van de vestigingsplaats, schooljaar 2016-2017.

Map settings

Image Export Format

Image Size