CNLS gecertificeerde Visueel screeners & trainers

Visueel screeners & trainers kunnen uw kind screenen op mogelijke visuele problemen, die o.a. de oorzaak kunnen zijn van lees-, spellingproblemen en problemen met het ruimtelijk inzicht bij rekenen.

Map settings

Image Export Format

Image Size