Error loading resource. Please reload page.

Innovationsenheder i den offentlige sektor

Hos Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI) har vi kortlagt innovationsenheder i Danmark for at gøre det nemmere at finde mulige samarbejdspartnere og inspiration til egne innovationsprojekter. Kortet opdateres løbende. Mangler I? Send en mail til info@co-pi.dk

Map settings

Image Export Format

Image Size