Innovationsenheder i den offentlige sektor

Hos Center for Offentlig Innovation har vi kortlagt innovationsenheder i Danmark for at gøre det nemmere at finde mulige samarbejdspartnere og inspiration til egne innovationsprojekter. Kortet opdateres løbende. Mangler I? Send en mail til coi@coi.dk

Map settings

Image Export Format

Image Size