Culturi de grupa I, (tone) 2018

INFORMAȚIA OPERATIVĂ privind recoltarea culturilor de cîmp, în sectoarele producţie marfă, (intreprinderile agricole + gospodariile taranesti)

Map settings

Image Export Format

Image Size